Privacyverklaring

Algemeen

Op deze pagina lichten wij je toe hoe wij persoonsgegevens verwerken van bezoekers en gebruikers van onze website en diensten.

Wie zijn we?
Selectair is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met haar hoofdzetel in de Mechelsesteenweg 518C02 te 1800 Vilvoorde. Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je ons op dat adres bereiken, of via ons mailadres info@selectair.be of telefonisch op het nummer 02 254 78 60.

Welke gegevens houden we bij?
Op de website van Selectair wordt gebruik gemaakt van cookies, om je surfervaring te optimaliseren. Wens je dit niet, dan kun je dit weigeren. Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vind je hieronder.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer bij het bezoeken van onze website. De cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website. Zo weet je computer bijvoorbeeld of hij de Franse versie of de Nederlandse versie van een tekst moet tonen, aan de hand van jouw taalvoorkeur. Cookies worden dus gebruikt om de website van Selectair beter te laten functioneren en het bezoek te monitoren.

Weten cookies wie ik ben?
Nee. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. Op basis van jouw surfgedrag onthouden ze alléén je voorkeuren en je interesse(s). Selectair kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Hoe cookies te ontwijken en/of te verwijderen?
Zoals hierboven staat uitgelegd, helpen cookies je om het meeste uit onze website te halen. Je kunt zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren. Wees er van bewust dat delen van de site niet correct functioneren als je de cookies uitschakelt. De meeste browsers kunnen worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers.

Wijzigen Cookiebeleid
Selectair behoudt zich het recht haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Selectair adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Selectair wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.

Jouw rechten inzake persoonsgegevens
Elke persoon wiens gegevens door Selectair worden verwerkt, kan zijn of haar persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, als je daar goede redenen voor hebt, ze laten verwijderen. Stuur in dat geval een brief met een kopie van je identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuur een e-mail naar: info@selectair.be.

Disclaimer
Deze website werd met zorg gecreëerd, maar we kunnen niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kunnen dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
 
Ingeval links naar andere sites tot stand worden gebracht, al of niet met behulp van zoekinstrumenten, is Selectair niet aansprakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. Selectair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht, © Selectair cvba
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de Selectair site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.
 

Contacteer ons

{{model.name}}

{{model.phone}}

{{model.email}}

Kies je Selectair reisagent.


zoeken

Geef een geldige postcode of locatie op.